top of page

VILLA KIIKUNVIRRAN ARVOT

Luonto, suvaitsevaisuus ja kunnioitus toista kohtaan ovat meille isoja arvoja, joiden parissa kasvatamme lapsia.Työnteko ja siitä nauttiminen ovat lähellä sydäntämme. Lapset ovat kaikissa asioissa mukana tasapuolisina jäseninä. Luovuus on iso tukipilari kaikissa asioissa. Rohkeus on toiveitten toteuttamisen moottori. Rehellisyys on hyvä pohja vuorovaikutuksessa.

Tässä kodissa on tilaa jokaiselle. Jokainen perheenjäsen on ainutlaatuinen. Täällä kannustamme olemaan oma itse, oppimaan elämäntaitoja ja kasvamaan ehjäksi ja reippaaksi kansalaiseksi luonnon, eläinten ja työnteon kesken.

bottom of page